Birgitte Lebesby,
lektor og illustratør,
Oslo, Norge
Ta gjerne kontakt: post@bile.no